Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f

 Sekreterare
 
 Harry Holmström
 

 Österbygge  Kökar

 
 AX-22730 Kökar
 tel.+358 0407250934
 E-mail: sekreterare.aesf@aland.net