Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f

 

Ordförande
Hans Palin
Ljungvägen 4
AX-22100 mariehamn
Finland tel.+358 018 21134+358 018 21134
E-mail: ordforande.aesf@aland.net

Föreningen håller stadgeenliga månadsmöten på andra Tisdagen i månaden kl.19.30 under vinterhalvåret september - maj, av vilka marsmötet är årsmöte och decembermötet valmöte.
Möteslokal tillsvidare, i väntan på nya lokaler, är Hotel Pommern.

Alla föreningens medlemmar är välkommna.

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2011