Wickströmmare före renovering Wickströmmare efter renovering
  
  
 
 
 Renoverad däckstelegraf från s/s Viking
 

 Tillbaka

Kontaktuppgifter

Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f
C/o Ordf. Hans Palin
Ljungvägen 4
AX-22100 Mariehamn
E-mail: ordforande.aesf@aland.net
Tel. +358 018 21134

Kalender
Aktuellt