Styrelse

 

Styrelsen för ÅESF r.f år 2015
   Ordinarie
 Telefon  Suppleant  Telefon
  Ordförande Hans Palin 21134    
  Vice ordf. Ole Ginman 41323 Gunnar Ekholm 21772
  Kassör Tomas     Strömberg 15572 Kaj Mattsson 21940
  Sekreterare Harry Holmström 0407250934  Börje Wiklund
31407
  Medlem Karl-Erik Ahlqvist 13797 Hans Andersson 21975
  Medlem Rainer Enros
21310
Alf Österberg 13476
  Medlem Kaj Laine
21464 C-G Björke 22918
  Medlem    

 

Fartygsombusdman: Hans Palin

Arkivföreståndare: Josef Håkans

Föreningens representanter i andra styrelser:

Ålands Arbetskrafts byrå: K-E Alqvist, suppleant Hans Andersson

Ålands fackliga semesterorganisation (ÅFSO): Josef Håkans, suppleant Rainer Enros

Sjöfartens branschråd: Hans Palin

FTFC Åland: Hans Palin

ÅTFC r.f: Hans Palin, Magnus Eriksson  Suppleanter: Ole Ginman, Christoffer Qvarnström

Ladda hem sidan i PDF-format

Kontaktuppgifter

Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f
C/o Ordf. Hans Palin
Ljungvägen 4
AX-22100 Mariehamn
E-mail: ordforande.aesf@aland.net
Tel. +358 018 21134

Kalender
Aktuellt