Våra medlemmar är verksamma inom många tekniska områden

Kontaktuppgifter

Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f
C/o Ordf. Hans Palin
Ljungvägen 4
AX-22100 Mariehamn
E-mail: ordforande.aesf@aland.net
Tel. +358 018 21134

Kalender
Aktuellt
Intressanta länkar 

Finlands Maskinbefälsförbund

Trafikverket Finland  TRAFI

Ålands Landskapsregering

Sjömanspensionskassan

Tändkulans vänner

AIS marineTraffic